Historie VGV

Op vrijdagavond 14 december 1928 werd in "De Geere" van café Duitshof de oprichting van de Varsseveldsche Gymnastiek Vereeniging  beklonken.

Leider van het eerste uur was de heer Schepers uit Aalten. Bekende leiders uit die periode daarna waren Beltjes en van Maanen. Eind jaren veertig moest er weer een nieuwe leiding  komen en die werd gevonden in het echtpaar Heil uit Amsterdam. Bestuursleden Johan (Pieter) Duitshof en Hanni Hofs togen per vliegtuig vanuit Enschede naar Amsterdam om daar Cor en Truida Heil te contacteren. Onder leiding van het echtpaar Heil (Truida was olympisch turnster in Londen 1948 en in Helsinki 1952 ) bloeide de vereniging op en nam een belangrijke plaats in , in de Varsseveldse gemeenschap.

Eind veertiger jaren werd ook de nieuwe turnzaal (Tekenschool) aan de Pallandtstraat in gebruik genomen. Omdat het plafond eigenlijk te laag was werd er stuk uitgezaagd zodat de turners er hun reuzendraaien konden trainen.
Begin jaren zestig waarin de heer Pieper hoofdleider was werd de gemeentelijke gymzaal aan de Wilhelminalaan in gebruik genomen. 
Cor en Truida Heil namen na het vertrek van dhr. Pieper de leiding weer op zich. Cor verzorgde de recreatieve lessen en Truida was specialiste in het opleiden van wedstrijdturnsters en turners. In die jaren werd er ook jaarlijks deelgenomen aan de KNGU kampen in Beekbergen. In 1972 namen Cor en Truida Heil afscheid en werd de hoofdleiding overgedragen aan Ad Helmink.

Begin 70 er jaren organiseerde het actieve bestuur onder aanvoering van Gerrit Jansen diverse evenementen die landelijke bekendheid genoten, zoals het Russische Turngala in 1972. De interland Nederland-Roemenië in 1974 en het Chinese Turngala 1976. Deze hoogtepunten binnen het bestaan van VGV trokken duizenden bezoekers naar de van Pallandthal in Varsseveld. Deze gebeurtenissen inspireerden ook de toenmalige leiders en had zijn weerklank op de ontwikkeling en niveau van de wedstrijd turners en turnsters van VGV.

Naast het recreatieve gymmen en het wedstrijd turnen, werd ook de deelname aan de jaarlijkse allegorische optocht een belangrijk onderdeel van de VGV activiteiten.
Prachtige creaties en vele hoofdprijzen sierden de wagenbouwers van VGV.

De turncultuur in Varsseveld kreeg een flinke boost door alle nationale en internationale wedstrijden en optredens die er in Varsseveld gehouden werden. Waren het in eerste instantie de jongens en herenturners die op nationaal niveau successen boekten, ook de turnsters onder technisch vakkundige  leiding van Martin Nijkamp maakten landelijk steeds meer furore. Uiteindelijk komt dit alles voort uit de breedtesport, waarin VGV met een twintigtal leidsters en leiders dagelijks bezig is om de Varsseveldse jeugd een leven lang te laten bewegen.

Hoogtepunt in het bijna 90 jarige bestaan van VGV is wel de nieuwbouw van de Van Raam Arena, die met een onnavolgbare energie van voorzitter Stefan Heusinkveld, Martin Nijkamp en  wethouder Gerard van Balveren tot stand is gekomen. Één van de modernste turnhallen van Nederland.

Met dank aan allen die zich voor VGV hebben ingezet in de loop der jaren, is VGV nu wat  het is een toonaangevende vereniging die niet alleen in Varsseveld, maar ook in de Nationale turnwereld een belangrijke plaats inneemt.

Ad Helmink