Nieuwsbrief: start buiten lessen VGV jeugdgroepen

Het is gelukt! Kinderen van 4 t/m 18 jaar mogen weer gymmen én zo hun vriendjes en vriendinnetjes weer ontmoeten. 
Voor de recreatieve jeugd groepen gaan we het grasveld achter de Van Pallandtsporthal gebruiken. 

Lees in deze nieuwsbrief hoe we dat allemaal gaan doen. 
Nieuwsbrief mei 2020 dinsdag start 1615 uur