Informatie van de groep Jong talent

Jaarlijks is er vlak voor de zomervakantie een talententest waarvoor elk meisje, in de leeftijd van vijf tot en met acht jaar, zich voor kan opgeven. Vanuit deze talententest kunnen kinderen instromen in de Jong Talent Groep. Tussentijdse instroom is echter ook mogelijk. Turnsters worden nooit af geselecteerd. Vanuit de Jong Talent Groep vindt er doorstroming plaats naar de verschillende selectie groepen (A, B of C selectie). Ook is het mogelijk om door te stromen naar de Acrogym.
Gemiddeld turnt een turnster twee jaar in de Jong Talent Groep, alvorens door te stromen naar een selectiegroep. Doorstromen naar een selectiegroep vindt plaats in het jaar waarin een kind 8 jaar wordt en dat gebeurt dan meestal rond de zomervakantie. Naar welke selectiegroep een kind doorstroomt wordt altijd in overleg met de ouders bepaald.
In het eerste jaar van de Jong Talent Groep wordt gestart met 1x training per week. Op de zaterdagochtend van 9.00 – 10.30 uur. In de loop van het seizoen wordt de training van anderhalf uur uitgebreid tot een training van 2 uur. In de tweede helft van dat jaar komt er veelal een tweede trainingsmoment bij.
In het tweede jaar van de Jong Talent Groep wordt de training geleidelijk uitgebouwd naar 2 trainingen van 3 uur. Indien een kind zich duidelijk richting de A-selectie (hoogste niveau) ontwikkelt kan er in overleg met de ouders voor gekozen worden om naar een derde training per week te gaan. Of dit ook inderdaad gebeurt is sterk afhankelijk van het kind.
Nadat kinderen zijn ingedeeld in een selectiegroep wordt gestart met het deelnemen aan wedstrijden. Dit is in het jaar dat een kind 9 jaar wordt.

Jong Talent groep